Úvodní strana > Krajské listy > Střední lesnická škola uspořádala tábor pro české a anglické děti

 Střední lesnická škola uspořádala tábor pro české a anglické děti

Tábor SLŠ Žlutice
​Celkem 80 dětí z Čech a z Velké Británie se zúčastnilo letního tábora pořádaného Střední lesnickou školou Žlutice ve spolupráci s neziskovou organizací Centrum lesní pedagogiky. Tématem tábora se stala voda a její role v lesním ekosystému, průvodci malých táborníků byli žáci i pedagogové školy.


Akce probíhala v polovině července v Čisté u Rakovníka. „Měli jsme na starosti veškerou přípravu programu a organizaci tábora. Děti jsme se snažili hravou formou seznámit s informacemi o vodním ekosystému, zásobě vody, o rostlinách a živočiších žijících ve vodě a její blízkosti, o odchytu hmyzu a jeho preparaci,“ uvedla ředitelka SLŠ Žlutice Radka Stolariková.

Součástí programu se stala rovněž zajímavá přednáška sokolníků a představení šermířské skupiny. „Děti si užily spoustu legrace,  zážitků,  mají hodně nových kamarádů, 
to vše v krásném lesním prostředí a za pěkného počasí,“ popsala ředitelka.

Kromě tábora se žáci Střední lesnické školy Žlutice podílejí také na dalších akcích pro děti ze základních škol zaměřených na poznávání přírody a ochranu životního prostředí.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 29.8.2018 15:35