Úvodní strana > Krajské listy > Na silnici u Nejdku a u Žlutic varují řidiče před nebezpečím nové meteostanice

 Na silnici u Nejdku a u Žlutic varují řidiče před nebezpečím nové meteostanice

Silniční meteostanice
​O nebezpečném stavu vozovky hlavně v zimní období nebo při vyrvalých deštích budou řidiče na Nejdecku a Žluticku informovat nové silniční meteorologické stanice. Krajská správa a údržba silnic je nechala umístit na 10. kilometr komunikace II/220 na úrovni odbočky do obce Fojtov, druhé zařízení se nachází na 3. kilometru silnice II/193 u odbočky na Semtěš.Stanice napájené solární energií jsou vybaveny senzory pro měření atmosférických parametrů a vozovkovým čidlem. „Součástí zařízení je výstražný blikač, který varuje řidiče před nebezpečnými stavy vozovky, a to do jedné minuty od vzniku jevu souvisejícího se změnou počasí. Stanice navíc předává měřená data prostřednictvím mobilní sítě do celostátního systému pro řízení zimní údržby Ředitelství silnic a dálnic, do něhož mají přístup i lokální střediska zimní údržby, která na stav mohou hned reagovat,“ vysvětlil ředitel Krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger.

Zařízení má kamerový systém, který v inter
valu 5 minut zasílá statický obrázek stavu na silnici do dispečerského systému ŘSD ČR, kde je publikován právě pro dispečinky údržby silnic. „Vzhledem ke klimatu v našem kraji a k situaci v oblastech, kde se počasí často mění, jsme vytipovali dvě lokality, které jsou vhodné pro ověření správné funkčnosti nových meteostanic. V příštím období pak plánujeme osazení i dalších úseků našich silnic,“ dodal náměstek hejtmanky Martin Hurajčík. Cena obou zařízení činí 2 miliony 357 tisíc korun s DPH.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 28.8.2018 14:50