Úvodní strana > Krajské listy > Kraj vyplatí stipendia dalším vysokoškolákům

 Kraj vyplatí stipendia dalším vysokoškolákům

Studenti
​Vysokoškolské stipendium dostane v aktuálním akademickém roce osmnáct nových studentů. Karlovarský kraj se tak snaží u mladých lidí vzbudit zájem o studium a zároveň je motivovat k tomu, aby po ukončení vysoké školy neodcházeli z našeho regionu.


Vyhověno bylo všem žadatelům, kteří projevili o stipendium zájem a splnili podmínky dotačního programu. Celkové náklady na pokrytí stipendií pro osmnáct nových studentů dosahují částky 432 tisíc korun. „Je to opět převážně na obory, které jsou v našem regionu žádané. Jsou tam lékaři, strojní technici, elektrotechnici, ale i právníci. Jsme rádi, že ten zájem mají. Podmínkou samozřejmě je, že se vrátí do kraje a budou pracovat tady," uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

Stipendijní program je určen pro všechny studenty vysokých škol, kteří mají trvalé bydliště na území regionu a kteří absolvovali první ročník studia. Pokud splní požadované podmínky, mohou získat 24 tisíc korun ročně. Stipendia současně nadále pobírají i studenti, kterým už kraj příspěvek schválil v minulých letech. Více informací o možnostech získaní podpory najdete na Školském portále Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 18.1.2018 10:00