Úvodní strana > Krajské listy > ​S podporou kraje se do Ohře vrací původní druhy ryb

 ​S podporou kraje se do Ohře vrací původní druhy ryb

Výsadba
​Stejně jako v uplynulých letech i v tomto roce Karlovarský kraj podpořil výsadbu reofilních druhů ryb. Rybáři tak měli opět napilno, do revírů řeky Ohře vypustili téměř 75 tisíc jelců jesenů a ostroretek stěhovavých.Návrat původních druhů ryb do regionálních toků je důležitý pro udržení rovnováhy říčních společenstev a pro zachování druhové pestrosti rybí obsádky. „Karlovarský kraj na tyto účely uvolnil ze svého rozpočtu 150 tisíc korun. Věřím, že se rybám bude v řece dařit a že jejich počty do budoucna jen porostou,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec, který se s rybáři  účastnil výsadby.

Do Ohře bylo Českým rybářským svazem vysazeno dohromady 74 950 kusů nových ryb. Konkrétně se jednalo o 35 600 kusů jelce jesena o velikosti 10 centimetrů,  9 350 kusů ostroretky stěhovavé o velikosti 12 centimetrů a 30 tisíc kusů ostroretky stěhovavé o velikosti 7 centimetrů. Celková hodnota vysazených ryb činila zhruba 200 tisíc korun.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 31.10.2017 11:10