Úvodní strana > Krajské listy > Úřad práce v Karlových Varech vyšel vstříc zdravotně postiženým

 Úřad práce v Karlových Varech vyšel vstříc zdravotně postiženým

Zdravotně postižení
​Od pondělí 30. října si klienti, kteří mají zdravotní postižení, vyřídí veškeré záležitosti spadající do kompetence Úřadu práce ČR na jednom místě. Oddělení příspěvku na péči a dávek osob se zdravotním postižením jim bude nově k dispozici na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Závodní ulici 385/98, kanceláři č. 101.


Provoz Oddělení příspěvku na péči a dávek osob se zdravotním postižením, které doposud fungovalo v přízemí budovy Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj na adrese Svahová 24, bude ukončen v pátek 27. října. „Tímto krokem se snažíme lidem se zdravotním postižením maximálně ulehčit osobní komunikaci s Úřadem práce ČR.  S ohledem na jejich zdravotní stav a také potřeby došlo k úpravě prostor tak, aby jimi mohli přicházet bez obtíží a byly jednoduše dostupné,“ shrnuje pověřená ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech Alice Kalousková.

Pracoviště Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče bude i nadále klientům k dispozici v 1. patře budovy Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj ve Svahové ulici.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 25.10.2017 12:30