Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman jednal s Československou obcí legionářskou

 Hejtman jednal s Československou obcí legionářskou

Představitelé
Zástupci Československé obce legionářské (ČsOL) představili v minulém týdnu hejtmanovi Karlovarského kraje aktivity své organizace. Z jednání vyplynul například návrh na uzavření memoranda o spolupráci, záštita projektu Legiovlak 2016 či poskytnutí dotace pro válečné veterány.  

​Setkání se účastnil Pavel Budinský, předseda Československé obce legionářské, tajemník Jiří Charfreitag a Pavel Skácel, vedoucí Projektu péče o válečné veterány. Ti prezentovali činnost legionářské obce, která se v současné době zabývá také myšlenkou podpory nejen druhoválečných veteránů, ale i těch pozdějších, novodobých. „V tomto kraji žije 23 veteránů, z toho je pět žen. Rádi bychom s Karlovarským krajem spolupracovali v péči o válečné veterány a určili bychom kontaktní osobu, která by kraj informovala o činnosti obce legionářské,“ uvedl Pavel Budinský.

Zástupci dále informovali hejtmana Karlovarského kraje o akci Legiovlak 2016, která bude v kraji probíhat v květnu a červnu letošního roku, a to konkrétně v Karlových Varech, v Chebu a v Aši. Jedná se o součást projektu Legie 100, jenž je přípravou na oslavy 100 let od založení Československé republiky. „Legiovlak je jakýmsi pojízdným muzeem. Podařilo se nám zajistit jeho financování na tři roky. V loňském roce navštívilo Legiovlak přes 100 tisíc lidí, z toho více jak polovinu tvořily školy a děti. I zde plánujeme oslovit především školy a umožňujeme slavnostní zahájení,“ uvedl Jiří Charfreitag. V souvislosti s tímto projektem požádal hejtmana kraje o záštitu a pomoc s jeho propagací.
 
„Rád této nabídky využiji a slavnostní příjezd Legiovlaku bychom spojili s podepsáním memoranda o spolupráci,“ uvedl hejtman Martin Havel. Dalším tématem schůzky byla možnost poskytnutí dotace pro válečné veterány, a to na léky či zdravotní pomůcky. „Jejich průměrný věk je 91 let, tudíž jsou tyto potřeby nezbytné a pomůže jakýkoliv příspěvek,“ uvedl Pavel Skácel. Dále se s hejtmanem dohodli, že v  souvislosti s předáním financí by se mohlo uskutečnit i setkání s místními válečnými veterány.

Za stránku zodpovídá: Jana Lukášová
Datum vydání: 29.3.2016 14:00