Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj zřizuje Intervenční centrum

 Karlovarský kraj zřizuje Intervenční centrum

radní Ellen Volavková
Intervenční centrum vzniká na základě nového zákona o sociálních službách. Z uvedeného zákona vznikla krajským úřadům povinnost koordinovat poskytování služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jné osoby.

Karlovarský kraj na základě této nové povinnosti zřídil Intervenční centrum v rámci organizační struktury jedné ze svých  příspěvkových organizací, a to  Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově,“ říká radní kraje Ellen Volavková.

Intervenční centrum v Sokolově zahájí činnost dnem 1. ledna 2007. „Jeho úkolem bude poskytovat sociální péči osobám, zejména rodinám a dětem, starým občanům, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany blízkých osob nebo osob, které s nimi žijí ve společném bytě nebo domě,“ vysvětluje Ellen Volavková. 

Služba je  určena každému, kdo se ocitl v krizi.  Bude ji zajišťovat koordinátor - sociální pracovník, který bude poskytovat odbornou sociálně právní pomoc ohroženým osobám a koordinovat spolupráci mezi dalšími navazujícími službami sociální sítě v regionu.

Dostupnost služby bude zajištěna v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod, mimo tuto dobu bude zajištěna nepřetržitá pohotovostní služba na telefonu.¨
Sídlo intervenčního centra  je na adrese: Sokolov, Rokycanova č. 1756, budova polikliniky, předposlední patro.

Telefon/ fax: 352 308 349
Email: intervencni@centrum.cz
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 15.12.2006 0:00