Úvodní strana > Krajské listy > ​Krajská tripartita probrala zajímavé možnosti, jak pomoci regionu

 ​Krajská tripartita probrala zajímavé možnosti, jak pomoci regionu

Tripartita
​Udržení zaměstnanců uvažujících o odchodu za prací do Německa, zvýhodnění místních firem při zadávání veřejných zakázek, omezení nebankovních půjček nebo prosazování krajských dálničních známek. Například těmito body se v pondělí zabývalo předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody.


Rada je považována za krajskou tripartitu, v níž se v zájmu všestranného rozvoje regionu scházejí zástupci zaměstnavatelů, samosprávy a odborů. Hejtman Martin Havel konstatoval, že zákonodárná iniciativa kraje, která navrhuje zavést levnější krajské dálniční známky, zřejmě v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve 2. čtení ztroskotá. Návrh totiž nezískal podporu poslaneckého hospodářského výboru a už dříve s výhradami přišla i vláda a ministerstvo dopravy. „Budeme ale dál bojovat,“ zdůraznil Havel.

Ten také s náměstkem Jakubem Pánikem informoval o zařazení Karlovarského kraje mezi strukturálně postižené regiony. Výhodný statut dosud využívaly jen Ústecký a Moravskoslezský kraj. „Je to velká a důležitá věc. Působnost vládního zmocněnce pro hospodářsky slabé oblasti Jiřího Ciencialy se rozšiřuje i do Karlovarského kraje,“ zmínil Havel. Pondělní tripartity se zúčastnila Ciencialova zástupkyně Gabriela Nekolová, která přislíbila, že se vynasnaží vnímat potřeby Karlovarského kraje.

„Budeme se moci spolupodílet na vzniku strategie rozvoje postižených krajů a prosadit do ní konkrétní návrhy, díky kterým bychom se mohli vyšplhat aspoň mezi hospodářsky průměrné regiony. Jako nezbytný základ vidím zřízení veřejné vysoké školy a zrychlení dostavby R6 do roku 2025. Příští rok v létě nebo na podzim budeme schopni říct, kolik peněz vláda na oživení tří zaostávajících krajů uvolní,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Podle náměstka Miloslava Čermáka by kraj mohl využít dotačního programu určeného na demolice zdevastovaných městských objektů v sociálně vyloučených lokalitách. K dispozici bude v příštím roce na demolice 100 milionů korun s tím, že trojice postižených krajů by mohla díky bonifikaci získat z částky větší díl. K využití se naskytne i půl miliardy korun z programu ministerstva průmyslu a obchodu na podporu podnikání v trojici zaostávajících regionů. Dále bude kraj usilovat o peníze z centra na oživení brownfieldů a na vybudování sokolovské průmyslové zóny.

Se souborem problémů, které trápí podnikatele, přišla krajská hospodářská komora. Chce je podrobněji projednat i na prosincovém širším sněmu tripartity. Firmy tíží vysoké odvody za pracovníky. Kvůli klesající nezaměstnanosti jen obtížně hledají kvalitní pracovní sílu a se znepokojením sledují čím dál masivnější dojíždění zdejších lidí za prací do Německa.  „Organizujeme tu a podporujeme příhraniční burzy práce, vyprodáváme vlastní pracovní trh,“ varoval Rudolf Borýsek za krajskou hospodářskou komoru.

Firmy pochválily vedení kraje za množství nedávno realizovaných investičních staveb. Přály by si, aby mezi jednotlivými dotačními obdobími nevznikla v prvním pololetí příštího roku mezera v zadávání veřejných zakázek. Náměstek Pánik podnikatele ujistil, že některé dopravní stavby zahájí kraj díky včas vypsaným výběrovým řízením už začátkem léta.

Za stránku zodpovídá: Bohumil Zeman
Datum vydání: 27.10.2015 9:55