Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarská nemocnice využívá telemost k záchraně pacientů

 Karlovarská nemocnice využívá telemost k záchraně pacientů

Telemost
Lékaři nemocnice v Karlových Varech mají k dispozici nové zařízení umožňující provádět konferenci či seminář lékařů prostřednictvím telemostu. Audiovizuální spojení navazují lelefonní linkou.

Lékaři spolu přímo komunikují, mohou si navzájem promítat nálezy pacientů.Celé zařízení byla instalováno v rámci interního oddělení a slouží lékařům z nově vzniklé skupiny intervenční kardiologie.

Kardiologické centrum vzniklo v Karlovarském kraji v červenci loňského roku. Pacienti s nemocemi srdce museli do té doby vyhledat pomoc na odborných pracovištích mimo region. „Je to další zkvalitnění lékařské péče v Karlovarském kraji,“ komentoval na prezentaci telemostu radní kraje Jiří Mutinský. Většina nemocných přicházejících na invazivní srdeční vyšetření je ošetřena přímo v Karlových Varech tzv. balónkovou angioplastikou a koronárním stentem, ale zbývá asi 1/4 nemocných, kterým je nutno provést srdeční bypass. Telemost umožňuje okamžitou výměnu informací mezi intervenčním kardiologem v Karlových Varech a kardiochirurgem v pražské Nemocnici Na Homolce a tím rychlé zprostředkování navazující operace.

Plánované semináře telemostem mezi intervenční kardiologii v Karlových Varech  a kardiochirurgií v Praze se konají každé úterý. V případě nutnosti se ale mohou obě pracoviště spojit podle potřeby.  Nemocnice v Karlových Varech chce navíc do půl roku provádět další zákrok, který se jinde v kraji dosud neprovádí. Jedná se o operace, při nichž by lékaři implantovali do srdcí nemocných kardiostimulátory. Pacienti z regionu musí kvůli tomuto zákroku stále jezdit do Prahy  či do Plzně.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 15.3.2006 0:00