Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj má digitální povodňový plán

 Karlovarský kraj má digitální povodňový plán

Aktualizací původního povodňového plánu z roku 2003 se nahromadilo mnoho mapových dat. Proto kraj přistoupil k jejich převodu do uživatelsky přijatelné podoby i pro obce, které k tomuto účelu obvykle nemají speciální software.

Do digitálního povodňového plánu Karlovarského kraje byla také zakomponována nově zpracovaná digitální vrstva vodních ploch, která byla výstupem Vyhledávací studie malých vodních nádrží  III. a IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu. Karlovarský kraj je tak prvním krajem, který toto mapování provedl a vrstvu ploch zařadil do povodňového plánu. Nová  mapa vodních ploch obsahuje oproti původním 1875 vodním plochám (údaj vodohospodářské mapy) cca 5300 vodních ploch. Do digitálního povodňového plánu byla samozřejmě doplněna všechna záplavová území včetně sedmi nově stanovených. Celý plán a zejména zákres záplavových území v nové barevné ortoftomopě tak obcím výrazně usnadní tvorbu svých plánů, případně dalších dokumentů. Celkové náklady na pořízení plánu činí 617 tisíc korun.

Digitální povodňový plán mají i další kraje, konkrétně Královéhradecký, Středočeský a Pardubický. Celý plán je umístěn na jednom kuse DVD nosiče a je  spustitelný na jakémkoliv počítači bez potřeby instalace dalšího softwaru. Digitální povodňový plán Karlovarského kraje byl dokončen koncem února tohoto roku a bude sloužit nejen kraji, ale také především  obcím a dalším subjektům.

Digitální povodňový plán se stal v posledních dvou letech nejrozšířenějším a nejucelenějším řešením problematiky povodňových plánů. Pravděpodobně nejvýznamnější novinkou je to, že koncem roku 2005 byl do aplikace převeden povodňový plán ČR. Tímto krokem se zastřešil tok informací a jednotlivé aplikace si mohou předávat informace od celostátní úrovně povodňového plánu ČR až po povodňové plány obcí.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 15.3.2006 0:00