Úvodní strana > Krajské listy > Kraj opět vyhlašuje veřejnou soutěž o příspěvky na inovace

 Kraj opět vyhlašuje veřejnou soutěž o příspěvky na inovace

Výzkum
​Karlovarský kraj už počtvrté vyhlašuje veřejnou soutěž pro regionální podnikatele o příspěvky na inovace - tzv. inovační vouchery. Uspět v ní mohou malé, střední i velké firmy, které chtějí spolupracovat s vysokými školami či jinými vědeckými a výzkumnými organizacemi z celé ČR.


Zájem o inovační vouchery se v uplynulých letech každoročně zvyšoval, v loňském roce bylo doručeno celkem 19 návrhů projektů. Karlovarský kraj dosud rozdělil mezi 33 projektů skoro 5,2 milionu korun. „Jde nám o to, abychom finančně podpořili ty firmy, které se snaží inovovat svou výrobu nebo služby a potřebují k tomu vysoce kvalitní znalosti, které samy nemají a v našem regionu pro ně nejsou dostupné. Na příspěvky vyčleníme z krajského rozpočtu 2 miliony korun,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil a dodal, že každý z žadatelů může získat podporu do výše 170 tisíc korun.

Dokumenty nutné pro podání přihlášky do veřejné soutěže najdou žadatelé na internetových stránkách Karlovarského kraje v záložce Dotace. „K nalezení jsou ale také na stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání, která soutěž organizuje,“ připomněl ředitel KARP Vlastimil Veselý.

Mezi oslovenými poskytovateli znalostí jasně vede Západočeská univerzita z Plzně – téměř třetina finančních příspěvků byla přidělena na spolupráci s některou z jejích fakult, ať už šlo o fakultu ekonomickou, strojní nebo fakultu aplikovaných věd.  Oborové zaměření firem, které vouchery získaly a nastartovaly díky nim často dlouhodobější spolupráci s vysokou školou či výzkumnou organizací, je různorodé  - od tradičních strojařských firem a výrobce hudebních nástrojů přes oblast služeb až po zpracovatele odpadů.

 „Zkušenosti Karlovarského kraje s podporou spolupráce výzkumné a podnikové sféry budou dobrým základem pro krajskou inovační strategii do roku 2020. Předpokládáme, že finanční podpora formou inovačních voucherů bude v dalších letech poskytována i na národní úrovni. Díky zkušenostem s krajskými příspěvky na ni regionální firmy budou dobře připraveny,“ uzavřel náměstek. 
 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 15.12.2014 14:40