Úvodní strana > Krajské listy > Kraj opět finančně podpoří sport a volný čas dětí a mládeže

 Kraj opět finančně podpoří sport a volný čas dětí a mládeže

I pro příští rok bude Karlovarský kraj ze svého rozpočtu udělovat příspěvky v oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Dotace mají pomoci sportovním klubům či zájmovým organizacím v činnosti s dětmi a mládeží. Letos rozdělil kraj mezi žadatele v této oblasti nemalou částku - téměř 15 milionů korun.


​Žádosti o příspěvek na rok 2015 je nutno doručit na předepsaném formuláři na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy do 31. října 2014. V případě, že by se nepodařilo žádost doručit včas, nelze ji do dotačního programu zařadit.

Formuláře a bližší informace lze získat na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, tel: 353 502 491, 353 502 184 nebo na internetových stránkách Karlovarského kraje. 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 27.8.2014 9:20