Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj nesouhlasí se zpoplatněním R6

 Karlovarský kraj nesouhlasí se zpoplatněním R6

Josef Novotny
​Ministerstvo dopravy ČR vyzvalo Karlovarský kraj, aby opět připomínkoval návrh vyhlášky o zpoplatněných úsecích silnic v naší republice. V příloze k vyhlášce je znovu zařazen ke zpoplatnění úsek R6 Jenišov - Cheb. Kraj proto opakovaně s návrhem nesouhlasí a své stanovisko zaslal ministerstvu. Negativní postoj vyjádřil kraj ale i k návrhu nařízení vlády týkajícímu se sazeb mýtného pro autobusy.


Hlavním argumentem pro nesouhlas Karlovarského kraje s návrhem vyhlášky je především to, že úsek rychlostní silnice R6 z Karlových Varů do Chebu v délce 37, 5 km je zcela izolovaný od dálniční sítě České republiky. V  žádném případě tedy tato komunikace nesplňuje definici zákona, podle něhož by mělo jít o silnici určenou pro dálkovou a mezinárodní dopravu. „Před časem jsem Poslanecké sněmovně předložil zákonodárnou iniciativu Zastupitelstva Karlovarského kraje, jejíž podstatou bylo zavedení levnější krajské dálniční známky pro podobné izolované úseky dálnic po celé zemi. Vzhledem k aktuálnímu zápornému stanovisku Vlády ČR k zákonodárné iniciativě nemůžeme souhlasit se zpoplatněním pozemní komunikace R6 v úseku Jenišov – Cheb a tedy s jejím zařazením do přílohy návrhu vyhlášky o užívání zpoplatněných silnic,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný s tím, že odmítá zpoplatnění této komunikace do doby dostavby R6 a jejího napojení na dálniční síť nebo do přijetí příslušných legislativních změn umožňujících využití levnější krajské dálniční známky.

Řidiči denně kvůli zpoplatnění R6 objíždějí rychlostní silnici po místních komunikacích, což ohrožuje bezpečnost provozu v obcích na trase R6 a zhoršuje stav silnic. Úsek rychlostní silnice R6 Jenišov – Cheb je vzdálen od ostatní zpoplatněné sítě 86 km od Nového Strašecí a severně 52 km od D5.

Karlovarský kraj dostal v nedávné době k připomínkování rovněž návrh nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného a slev na mýtném. Návrh upravuje sazby mýtného mimo jiné i pro autobusy. „S navrhovanou úpravou sazeb mýtného pro autobusy zásadně nesouhlasíme, jelikož taková změna bude mít rozhodně dopad do cen jízdného u autobusových linek využívajících placených úseků. Ovlivnilo by to i rozpočty objednatelů autobusové dopravy, kterými jsou převážně kraje, obce ale i Ministerstvo dopravy ČR,“ upřesnil hejtman.

Sazby mýtného jsou pro vozidla rozděleny podle kategorií emisních tříd. Vozidla, která nejsou ekologická, platí více, vozidla s menším množstvím emisí platí méně. Tímto způsobem jsou dopravci motivování k nakupování ekologičtějších dopravních prostředků.  Navrhovaná úprava zvýšení mýtného však prakticky srovnává sazby bez ohledu na emisní třídu uvedených vozidel. „ Jsme přesvědčeni, že to bude mít negativní dopad do rozhodování dopravců o nákupu nových ekologičtějších vozidel, která jsou samozřejmě dražší. Zároveň to ovlivní množství vypouštěných emisí do ovzduší,“ uzavřel hejtman.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 26.8.2014 13:30