Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman Josef Novotný požádal vládního zmocněnce o pomoc

 Hejtman Josef Novotný požádal vládního zmocněnce o pomoc

Vladni zmocnenec
​O nesouhlasu kraje s poplatky za vytěžené nerosty, o nutnosti urychlit přípravu staveb na R6 nebo o pomoci státu v rozvoji průmyslových zón jednal v Karlovarském kraji vládní zmocněnec Jiří Cienciala.Jeho setkání se starosty, zástupci firem, CzechInvestu nebo Krajské hospodářské komory inicioval hejtman Josef Novotný, který předal zmocněnci přehled problémů kraje, jež je třeba řešit na vládní úrovni.

Hejtman vyjádřil nesouhlas kraje s navrhovanou novelou horního zákona. Úprava by znamenala navýšení plateb z těžby nerostů, tedy v regionu především hnědého uhlí. Například pro společnost Sokolovská uhelná by to znamenalo několikanásobně vyšší odvody peněz státu a obcím, což by se mohlo odrazit v hospodaření firmy i počtu pracovních míst. „Nejprve by se měla zpracovat analýza dopadů takového záměru. Navíc odmítáme, aby byl Karlovarský kraj podle návrhu příjemcem finančních prostředků. Peníze by měly zůstat přímo obcím a státu,“ uvedl Josef Novotný ve shodě s vládním zmocněncem Jiřím Ciencialou.

Podle slov hejtmana bude také kraj usilovat, aby se působnost vládního zmocněnce rozšířila kromě Ústeckého a Moravskoslezského kraje také na oblasti Karlovarského kraje. „Problémy Karlovarského kraje jsem zrovna nedávno řešil s ministrem financí, jsou podobné jako problematika na Karvinsku a Ostravsku. Tam se situace vyostřila ukončením těžby některých společností. Myslím, že i u vás lze najít východisko, protože v Karlovarském kraji je dost schopných lidí, kteří by si mohli vzít na starost řešení jednotlivých problematik,“ vysvětlil Jiří Cienciala.

Kritika ze strany zástupců regionu zazněla vůči pomalé přípravě staveb na rychlostní silnici R6. „Dostal jsem k dispozici přehled výkupu pozemků a dosavadní přípravu dostavby R6 musím označit za nedostatečnou,“ komentoval hejtman. Přítomné zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR proto představitelé kraje požádali o zrychlení výkupů a staveb na trase R6 směrem na Prahu a na vládní úrovni chtějí také řešení silničního napojení z ČR na německou dálnici ve směru do Regensburgu. Podle regionálního ředitele pracoviště ŘSD ČR Lukáše Hnízdila by se výkupy pozemků měly v dohledné době urychlit především díky novele zákona, která umožní pozemky vykupovat od vlastníků za podstatně vyšší ceny.

Další z požadavků, jimiž by se měl vládní zmocněnec zabývat, je pomoc v prosazení státní finanční podpory pro vybudování větší průmyslové zóny v kraji a podpora urychleného příchodu investorů. Původně byla strategická průmyslová zóna zanesena do územního plánu v oblasti u Starého Sedla na pozemcích společnosti Sokolovská uhelná. Firma se však zatím přesně nevyjádřila, jestli by byla schopna do konce příštího roku připravit zónu pro příchod velkého investora. V opačném případě by kraj musel hledat jinou rozvojovou zónu. „ Přípravy zóny přerušily problémy s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu, proto řešíme jinou, menší lokalitu na Sokolovsku, Silvestr – Přátelství,“ uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl. Z pohledu náměstka hejtmana Petra Navrátila to však může být problém pro rozvoj dalších zón v kraji. „Jsme ochotni spolupracovat například na dopravní dostupnosti zón Silvestr – Přátelství, ale zablokovaná strategická zóna u Starého Sedla znemožňuje rozvoj dalších zón v regionu, například v Chebu,“ dodal Navrátil.

Hejtman Josef Novotný připomněl, že Karlovarský kraj nemá ambice vlastnit pozemky a výběr investora je zcela v režii majitele, ale může doporučit investorům vhodná místa. Tak tomu například bylo v případě společnosti CTP, která se už v minulosti o rozvojové plochy na Sokolovsku zajímala. „Problém s pracovními místy je akutní, lidé nám odcházejí za prací a za chvíli se můžeme ocitnout v situaci, kdy tady nebude dostatek především kvalifikovaných pracovních sil,“ upozornil hejtman.

Hovořilo se také o regionálním školství, které má dostatečně pestrou nabídku technických oborů, o jejichž absolventy je zájem mezi zaměstnavateli. Děti z devátých tříd základních škol však o tyto obory v současnosti nemají příliš zájem. „Budeme proto podporovat takové odborné vzdělávání žáků středních škol, které je navázáno na požadavky zaměstnavatelů v regionu. Navíc požádáme i starosty obcí, které jsou zřizovateli základních škol, aby apelovali na ředitele těchto škol, ať žáky směřují do oborů, kde se děti později mohou bez problémů profesně uplatnit,“ řekl hejtman. Náměstek hejtmana Václav Sloup také připomněl, že kraj podpořil vybrané obory motivačními stipendii a připraven je také stipendijní systém pro studenty vysokých škol.

S vládním zmocněncem řešili představitelé kraje rovněž problém s budoucím omezením těžby na Sokolovsku. „Až 10 tisíc míst je kvalifikovaný odhad počtu nezaměstnaných, kdyby se už dnes ukončila těžba na Sokolovsku. To samozřejmě nechceme, těžba pokračuje dál, ale už nyní společně musíme pracovat na tom, aby se tvořila nová pracovní místa,“ vyčíslil náměstek hejtmana Petr Navrátil. Karlovarský kraj proto požádal vládního zmocněnce, aby pomohl prosadit pro Karlovarský kraj státní finanční a systémovou podporu pro taková opatření, která by do budoucna nezaměstnanost pomohla řešit.

 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 25.8.2014 9:50