Úvodní strana > Krajské listy > Dolní Žandov slaví titul Vesnice Karlovarského kraje roku 2014

 Dolní Žandov slaví titul Vesnice Karlovarského kraje roku 2014

Dolní Žandov
​Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku se stala obec Dolní Žandov na Chebsku. Získala tak Zlatou stuhu a postupuje do celostátního kola soutěže. Soutěž každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.


Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. „Smyslem soutěže je snaha povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova a zároveň ukázat, co všechno se jim daří realizovat. Soutěž nabízí ideální příležitost k tomu, aby se obce předvedly veřejnosti a aby ukázaly, že i na venkově se dá žít plnohodnotným životem,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Krajská hodnotitelská komise posuzovala v letošním roce celkem 15 obcí z regionu. Chebsko reprezentoval Dolní Žandov, Krásná, Poustka, Stará Voda a Valy, Karlovarsko pak Andělská Hora, Krásné Údolí, Nové Hamry, Otovice, Sadov, Smolné Pece a Valeč a ze Sokolovska se soutěžního klání zúčastnil Dolní Rychnov, Krajková a Lomnice.

Vítěz krajského kola soutěže, kterým se stala obec Dolní Žandov, postupuje do celostátního kola, které proběhne v termínu od 31. srpna do 6. září. Vyhlášení výsledků celostátního kola se pak uskuteční 20. září v Luhačovicích v rámci Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Vítěz celostátního kola se zúčastní soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

Výsledky

Stuhy

Zlatá stuha - vítěz krajského kola: Dolní Žandov (okres Cheb)
Modrá stuha - za společenský život: Andělská Hora (okres Karlovy Vary)
Bílá stuha - za činnost mládeže: Nové Hamry (okres Karlovy Vary)
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: Poustka (okres Cheb)
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Krásná (okres Cheb)

Diplomy
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: Lomnice (okres Sokolov)
Diplom za vzorné vedení kroniky: Krásné Údolí (okres Karlovy Vary)
Diplom za rozvíjení lidových tradic: Krajková (okres Sokolov)
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu: Smolné Pece (okres Karlovy Vary)
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce: Valeč (okres Karlovy Vary)


Mimořádné ocenění Karlovarského kraje
Mimořádné ocenění za přístup k životnímu prostředí: Sadov (okres Karlovy Vary)
Mimořádné ocenění za vytváření podmínek pro setkávání občanů: Dolní Rychnov (okres Sokolov)

Cena naděje pro živý venkov
Ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obci: Valy (okres Cheb)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Valeč (okres Karlovy Vary) – rekonstrukce poutního kostela Nejsvětější Trojice
Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Andělská Hora (okres Karlovy Vary) – Stichlův mlýn – kaple Panny Marie – rekonstrukce kaple
Kategorie C – nové venkovské stavby: Dolní Rychnov (okres Sokolov) – výstavba chodníku Dolní Rychnov – Sokolov

Zvláštní ocenění krajské hodnotitelské komise
Objev roku: Stará Voda (okres Cheb)
Osobnost roku: Miloslav Matoušek, starosta obce Lomnice (okres Sokolov)

Čestná uznání krajské hodnotitelské komise
Čestné uznání za meziobecní spolupráci: Otovice (okres Karlovy Vary)

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 22.8.2014 13:00