Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarské iktové centrum se dočká nového vybavení

 Karlovarské iktové centrum se dočká nového vybavení

Lékaři
Iktové centrum Karlovarské krajské nemocnice, které se stará o pacienty s mozkovými příhodami, bude nově vybaveno. Projekt na pořízení přístrojů v hodnotě přesahující 13 milionů korun předfinancuje Karlovarský kraj.

Mozková příhoda postihne v České republice až 40 tisíc lidí ročně. Včasný lékařský  zásah může pacientům s mozkovou příhodou zachránit život a ušetřit je trvalých zdravotních následků. O to, aby se lidem z Karlovarského kraje dostalo potřebné péče včas, se již několikátým rokem starají doktoři a sestry z iktového centra Karlovarské krajské nemocnice. Například v  roce 2012 bylo v iktovém centru ošetřeno celkem 115 nemocných s diagnózou akutní mozkové příhody.

V lednu minulého roku byla podána žádost o dotaci na přístrojové vybavení iktového centra do Integrovaného operačního programu. Konkrétně se jednalo o 13. výzvu, která byla zaměřena na prioritní osu 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví.

„Celkové náklady byly vyčísleny na 13 188 000 korun. Karlovarský kraj projekt předfinancuje. Zároveň se bude na projektu i finančně spolupodílet 15 %. Na jeho realizaci tak přispěje ze svého rozpočtu celkem 1 943 700 korun,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

Z poskytnuté dotace Ministerstva zdravotnictví ČR bude například pořízeno transportní lůžko, monitory vitálních funkcí, ventilátor pro neinvazivní i invazivní ventilaci, přístroj pro řízenou hypotermii, přístroj na měření funkce krevních destiček, ultrazvuk či přístroj pro funkční terapii horní končetiny. „V současné době probíhá realizace projektu, přičemž do podzimu tohoto roku by iktové centrum mělo fungovat již s novými přístroji,“ dodal Miloslav Čermák.​

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 30.5.2014 9:30