Úvodní strana > Krajské listy > Kraj přispěje obcím na nové vodovody a dostavbu kanalizací

 Kraj přispěje obcím na nové vodovody a dostavbu kanalizací

COV
​Celkem 13 milionů korun rozdělí Karlovarský kraj na vodohospodářské stavby v regionu. Příspěvky získají malé obce do dvou tisíc obyvatel nebo části větších obcí do pěti set obyvatel, které by měly problém dosáhnout například na evropské dotace.V letošním roce obdržel kraj celkem sedm žádostí o dotace. „Tak jako v předchozích letech, i letos převyšují požadavky objem prostředků, které kraj vyčlenil na tento dotační titul. Proto bylo nutné příspěvky krátit. Pokud to schválí krajské zastupitelstvo, každý z žadatelů získá příspěvek do výše 63 procent z uznatelných nákladů akce,“ vysvětlil krajský radní Václav Jakubík.

Téměř 3 miliony korun by tak mělo získat město Teplá na zajištění likvidace odpadních vod v lokalitě Nová Farma. Celkem 2, 4 milionu korun půjde do Sadova, kde je třeba v části obce Bor dostavět veřejnou kanalizaci. V Kozlově, který je součástí Bochova, využívají místní obyvatelé vodu z vlastních studní, která mnohdy nemá potřebnou kvalitu. Karlovarský kraj proto přispěje částkou přes 600 tisíc korun na rozšíření stávající vodovodní sítě.

V Otovicích a Dalovicích zase vznikne s příspěvkem kraje ve výši přes 900 tisíc korun nová kanalizace, která odvede odpadní vody do čistírny odpadních vod v Karlových Varech. Dotace ve výši 2, 1 milionu korun poputuje do Tuřan, kde je třeba zbudovat čistírnu odpadních vod a novou část obecní splaškové kanalizace. Ve Třech Sekerách dojde k odkanalizování části obce a vybudování stok s příspěvkem kraje ve výši 1, 9 milionu korun. Nový vodovod s krajskou dotací zhruba 2, 2 milionu korun bude mít osada Lipec u Oloví.
 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 28.5.2014 14:00