Úvodní strana > Krajské listy > Kraj zajistí služby sociální prevence ve vyloučených lokalitách

 Kraj zajistí služby sociální prevence ve vyloučených lokalitách

Deti
​Karlovarský kraj zajistí sociální služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách regionu. Na tyto činnosti půjde okolo 12 milionů korun. K zabezpečení služeb Karlovarský kraj získal dotaci z individuálního projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Projekt má pomoci k rozvoji sítě služeb sociální prevence v sociálně vyloučených lokalitách formou terénní sociální práce s rodinou, dětmi a mládeží s důrazem na mladé lidi ve věku 15 – 26 let. Projekt řeší aktuální problémy nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit, kterých je podle nově zpracované analýzy v Karlovarském kraji celkem 31. Sociálně aktivizační služby a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež budou působit preventivně, reagovat na negativní jevy ve společnosti a snažit se je zmírnit.

Služby bude na Chebsku, v Mariánských Lázních a na Sokolovsku poskytovat obecně prospěšná společnost KOTEC. Na Kraslicku, Chodovsku, Ostrovsku a Žluticku bude působit společnost Člověk v tísni. Půjde o práci s téměř čtyřmi stovkami lidí, kteří by měli být schopni se v budoucnu zapojit do
běžného ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Důraz bude kladen zejména na jejich návrat na trh práce nebo na usnadnění přístupu ke službám, které návrat na trh práce umožňují. V případě dětí a mládeže se bude jednat o vytvoření a udržení si návyků, které povedou k jejich vyšší úspěšnosti ve společnosti a k odstranění bariér při pozdějším vstupu do zaměstnání.  Podpora těchto osob bude zajištěna na období 14 měsíců.
 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 31.3.2014 8:35