Úvodní strana > Krajské listy > Kraj podpoří pořádání chovatelských přehlídek a mysliveckých výstav

 Kraj podpoří pořádání chovatelských přehlídek a mysliveckých výstav

Trofeje
Okresní myslivecké spolky získají od Karlovarského kraje příspěvky na pořádání chovatelských přehlídek a mysliveckých výstav trofejí zvěře. Tyto akce dnes představují velmi vítanou formu prezentace myslivosti v regionu.

„Karlovarský kraj podporuje pořádání chovatelských přehlídek a mysliveckých výstav trofejí zvěře každoročně. Letos získají okresní myslivecké spolky v Karlových Varech, Sokolově a Chebu celkem 15 tisíc korun. Z poskytnutých prostředků budou hrazeny náklady spojené s pronájmem sálu, kde tyto akce probíhají,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Václav Jakubík.

Karlovarský kraj spolupracuje s okresními mysliveckými spolky Českomoravské myslivecké jednoty od roku 2011. V té době uzavřely obě strany smlouvu o vzájemné spolupráci. Jedním z motivů byla snaha o zvýšení zájmu veřejnosti o přírodu a myslivost.​

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 27.2.2014 10:35