Úvodní strana > Krajské listy > Na krajském úřadě proběhlo plenární zasedání tripartity

 Na krajském úřadě proběhlo plenární zasedání tripartity

Zasedání
Letos poprvé se sešla Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje. Na plenárním zasedání se řešilo například regionální školství a otevření odloučeného pracoviště strojní fakulty Západočeské univerzity v Sokolově, problematika čerpání dotací z ROP Severozápad či aktuální situace v lázeňství.

Představitelé Karlovarského kraje se na začátku tohoto týdne sešli se zástupci veřejné správy, zaměstnavatelů a odborových svazů, aby prodiskutovali aktuální témata týkající se regionu. V rámci programu se například zabývali školstvím, kdy náměstek hejtmana Václav Sloup zodpovídal otázky ohledně budoucnosti středních škol v kraji. „Chtěl bych přítomné informovat o tom, že materiál ke stabilizaci školství v Karlovarském kraji byl z programu prosincového zastupitelstva stažen. Do konce poloviny tohoto roku bychom měli vypracovat novou koncepci rozvoje školství s výhledem na 10 let. Rádi bychom spolupracovali se všemi tak, abychom naplnili nejenom očekávání škol, ale i zaměstnavatelů,“ upřesnil Václav Sloup.

V souvislosti se středními školami Václav Sloup připomněl, že se blíží doba, kdy mají žáci základních škol odevzdávat přihlášky na střední školy. Přítomné pak upozornil na to, že dojde ke zpřísnění přijímacích zkoušek. Hlavním cílem Karlovarského kraje je snaha o to, aby se do maturitních oborů dostávali žáci s potřebnými studijními předpoklady.

Kromě toho se také hovořilo o otevření odloučeného pracoviště strojní fakulty Západočeské univerzity v Sokolově, konkrétně v prostorách Integrované školy technické a ekonomické. Pokud se podaří naplnit stanovený počet studentů, výuka by zde měla začít v příštím akademickém roce. Zájemci se mohou hlásit do 15. dubna. „Věřím, že lidé využijí jedinečné příležitosti studovat přímo v Karlovarském kraji a vyzývám zaměstnavatele, kteří chtějí mít v týmu kvalifikované pracovníky, aby zaměstnancům usnadnili přístup ke vzdělání,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Na plenárním zasedání se rovněž projednávala problematika čerpání dotací z ROP Severozápad. Předseda Regionální rady a náměstek hejtmana Petr Navrátil informoval o tom, že se vloni podařilo splnit pravidlo N+2 a zároveň i schválit revizi operačního programu. Na konci minulého roku bylo ukončeno i několik nově vyhlášených výzev. Prakticky ve všech oblastech podpory přesáhl objem požadovaných peněz množství alokovaných prostředků. ROP Severozápad nyní upozorňuje budoucí příjemce na to, že budou muset dodržovat přísné podmínky pro čerpání, včetně povinné etapizace. „Pro příjemce to znamená, že bude muset určitou část prostředků proinvestovat v předem stanoveném termínu,“ upřesnil Petr Navrátil s tím, že důvodem je snaha minimalizovat ztráty, ke kterým dochází, pokud nejsou prostředky z operačního programu předloženy včas k certifikaci.

Dalším z témat byla aktuální situace v oblasti lázeňství. Většině českých lázní, které se v důsledku přijetí indikačního seznamu potýkají s vážnými existenciálními problémy, svitla naděje. „Nyní se diskutují záležitosti ohledně prodloužení a opakování lázeňské léčby apod. Pokud se to podaří legislativně dojednat, může se otevřít cesta ke zlepšení,“ dodal generální ředitel Lázní Františkovy Lázně Josef Ciglanský.​

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 28.1.2014 15:00