Úvodní strana > Krajské listy > Nový projekt má veteránům válek pomáhat v civilním životě

 Nový projekt má veteránům válek pomáhat v civilním životě

Valecni veterani

Pod pojmem válečný veterán si většinou představíme pána v letech v uniformě s vyznamenáními z 2. světové války. Tento statut ale náleží také účastníkům zahraničních misí a operací pod hlavičkou mezinárodních organizací z poslední doby. Vysloužilí vojáci mohou mít v civilním životě problémy především se sháněním zaměstnání.


V tom jim má pomoci nový projekt Ministerstva obrany. Cílem projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, je pomoci válečným veteránům v jejich snaze o začlenění do civilního života, především pak zlepšením jejich postavení na trhu práce.

Zájemci se dozvědí veškeré potřebné informace z hlediska postupu při hledání zaměstnání. Nabízeno jim je rovněž široké spektrum rekvalifikací a dalších služeb, jako je individuální poradenství nebo i pomoc psychologa.

Dodavateli aktivit jsou zkušené vzdělávací instituce. Jejich koordinátory lze kontaktovat v poradenských centrech v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích, Pardubicích a také v Plzni. Zde je kontaktní osobou PhDr. Vladimír Čermák, telefon +420 724 923 741.

Více informací o projektu "Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce" lze nalézt na webových stránkách: http://www.veterani-budoucnost.cz/.

Logo OP LZ

Za stránku zodpovídá: Romana Nájemníková
Datum vydání: 29.5.2012 0:00