Úvodní strana > Krajské listy > Češi a Němci společně řešili zaměstnanost a poptávku trhu práce

 Češi a Němci společně řešili zaměstnanost a poptávku trhu práce

Europawoche

Řeč je o nedávném setkání saských a karlovarských podnikatelů - těch současných i budoucích. Akce se konala v polovině května a němečtí organizátoři na ni pozvali představitele a členy Regionální hospodářské komory Poohří nebo žáky ISŠ Cheb.


Hostitelé z obchodního a inovačního centra – Bussinesss and Inovation Centre – BIC-Forum Wirtschaftsförderung (BIC-FWF e.V.) v Lichtentanne/Stenn diskutovali s českými protějšky o tom, co je nejdůležitější pro životní uplatnění mladých lidí a současně i pro dobré fungování firem v obou příhraničních regionech. Z referátů a workshopů vyplynulo, že hlavní je správná volba budoucí profese u mladých lidí na straně jedné a na druhé straně pak aktivní účast firem v procesu výběru, odborné přípravy a výchovy budoucích zaměstnanců.

O výsledcích zkoumání poptávky zaměstnavatelů na Karlovarsku po pracovnících ve všech oborech a profesích hovořil zástupce Regionální hospodářské komory Poohří Radek Pašava. Podle něj je na Karlovarsku je značný nedostatek pracovníků, přestože nezaměstnanost je zde velmi vysoká. Chybějí totiž hlavně kvalifikovaní řemeslníci, zatímco ekonomů je přebytek a podobně i silové resorty také nedostatkem lidí netrpí (armáda, policie, hasiči, bezpečnostní agentury).

Celkově vysoká nezaměstnanost na Karlovarsku svědčí mj. o špatné profesní struktuře uchazečů o práci, neochotě dojíždět nebo se stěhovat, neochotě lidí přizpůsobit se pracovním podmínkám a provozním režimům atd. Nedaří se také vychovávat dostatek odborných pracovníků-řemeslníků. Potvrdil to odborný učitel Integrované střední školy Cheb Richard Kala s tím, že jednak stále klesá počet dětí a navíc jejich zájem o řemesla je malý.

Jak uvedli představitelé Řemeslnické komory v Chemnitz, v Sasku uplatňují metodu duální odborné přípravy budoucích řemeslníků, jejíž absolventi vycházejí po třech letech jako vyučení tovaryši a teprve po získání praxe a po dalším vzdělávání a zkouškách se mohou stát ve své profesi mistry. To jim pak dovoluje zakládat vlastní firmy, stávat se manažery a ekonomy ve velkých firmách a případně i studovat na vysoké škole. Tento systém včetně různé pomoci a podpory je nabízen i zájemcům z naší české strany, kteří by měli o odborné vzdělávání v Sasku zájem.

Během workshopů shlédli účastníci prezentaci plnoautomatického automobilu v podání Západosaské vysoké školy Zwickau, druhá skupina si prohlédla přírodní ekologickou pekárnu Micha´s Naturbackstube a třetí skupina se seznámila s novinkami informačních technologií firmy PROCIM.

 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 28.5.2012 0:00