Úvodní strana > Krajské listy > Využijte své prázdné prostory v kraji, vybídl hejtman VZP ČR

 Využijte své prázdné prostory v kraji, vybídl hejtman VZP ČR

Hejtman Josef Novotný
Zatím bez podrobných informací pro odbornou i laickou veřejnost připravuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) svou reorganizaci. Znovu by se měl redukovat stávající počet poboček, zřejmě několik krajů dohromady bude mít dispozici jedno regionální pracoviště VZP.

Už v roce 2010 rozhodla VZP ČR o zrušení krajského ředitelství v Karlových Varech. Karlovarský kraj se začleněním pod plzeňské ředitelství VZP nesouhlasil a svůj nesouhlas vyjádřil i v dopise správní a dozorčí radě VZP. Po pracovišti pojišťovny v kraji zůstala v Sokolově nová a v Karlových Varech rekonstruovaná budova zející prázdnotou.

Pokud by tedy mělo dojít v rámci reorganizace Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ke spojení jejích regionálních pracovišť v jedno, pak si umím docela dobře představit, že by například pobočka VZP pro Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj mohla sídlit právě v našem regionu. Nabídl jsem proto v dopise vedení VZP ČR příležitost využít vyprázdněné a přitom téměř nové a kapacitně dostačující prostory právě pro umístění jejího pracoviště. VZP v našem kraji disponuje jednak velkým objektem v Sokolově, ul. B. Němcové 2065, který byl nově vystavěn.

 Dalším objektem VZP, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí, je pobočka VZP přímo v Karlových Varech v ulici Dr. Janatky 2, která by jistě také splňovala požadavky na pracoviště ředitelství VZP. Řešení by v případě centralizace poboček bylo optimální pro všechny tři regiony, navíc by pro VZP ČR znamenalo ekonomicky výhodnou variantu. Proto jsem požádal, aby byla záležitost projednána a pokud možno schválena v řídících orgánech pojišťovny.

Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 27.4.2012 0:00