Úvodní strana > Krajské listy > Obce získaly dotaci na podporu veřejné služby

 Obce získaly dotaci na podporu veřejné služby

Verene prospesne prace
Celkem 1,5 milionu korun poskytl Karlovarský kraj osmi městům a obcím na podporu veřejné služby. Díky těmto penězům mohou starostové nakoupit nezaměstnaným ve veřejné službě nářadí či ochranné pomůcky. Jedná se především o obce v sociálně vyloučených lokalitách, jako je například Rotava, Toužim či Nové Sedlo.

 O tom, jaké obce byly zařazeny do seznamu sociálně vyloučených lokalit v kraji, rozhodovalo několik kritérií. „Patří mezi ně míra nezaměstnanosti, počet příjemců sociálních dávek i počet romských obyvatel. Na seznamu příjemců dotací kraje se tak dále objevily Bukovany, Horní Slavkov, Kraslice a Jáchymov,“ vysvětlil náměstk hejtmana Miloslav Čermák.

Zhruba 370 tisíc korun získalo město Rotava, které má ve veřejné službě 22 nezaměstaných. „Starají se o úklid veřejného prostranství, plánujeme ale také natřít některé prvky na dětských hřištích, vymalovat městské byty. Za krajské peníze jsme nakoupili nářadí a pracovní pomůcky. Díky nim se můžeme pustit i do složitějších prací,“ ocenila starostka Rotavy Iva Kalátová.

Obdobná situace je také v Novém Sedle, kde je zapojeno do veřejné služby na 58 lidí. Podle starosty Martina Loukoty je většina lidí z Nového Sedla, pouze několik jich dojíždí z blízkého okolí. Radnice je využívá nejen pro úklidové práce, ale rovněž při opravách a údržbě obecního majetku nebo i při roznášení různých tiskovin. "Díky veřejné službě se nám daří odstraňovat černé skládky. Nejlepší z lidí ve veřejné službu přeřadíme do veřejně prospěšných prací, kde si mohou více vydělat," uvedl Martin Loukota.

Za veřejnou službu nedostávají nezaměstnaní ani korunu odměny, ale pokud by ji odmítli nebo ji neplnili, tak by mohli až na devět měsíců přijít o podporu v nezaměstnanosti.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 25.4.2012 0:00