Úvodní strana > Krajské listy > V Sokolově se buduje další část západního obchvatu směrem na Svatavu

 V Sokolově se buduje další část západního obchvatu směrem na Svatavu

Obchvat Sokolova
Sokolov si už brzy oddychne od současné dopravní zátěže. Během dvou let bude ve městě dokončena další etapa západního obchvatu směrem na Svatavu. Projekt se buduje v rámci programu odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

„Výstavba této části obchvatu znamená pro obyvatele Sokolova výrazné odlehčení dopravy především v centru města, kde se ve špičce pohybuje až 20 tisíc vozů za den,“ uvedl hejtman Josef Novotný během slavnostního zahájení stavby.

Původně se předpokládalo, že náklady této první části obchvatu podle projektové dokumentace dosáhnou 264 milionů korun. „Výsledek veřejné soutěže je nakonec mnohem příznivější, podařilo se ušetřit a realizační cena je 153 miliony korun,“ doplnil radní Bradáč. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo dokončeno v letošním roce, jeho vítězem se stalo sdružení firem Vodohospodářské stavby Teplice a IBL CZ Teplice. „Od záměru k zahájení stavby jsme ušli dlouhou cestu. faktem je, že tato oblast potřebuje revitalizaci, potřebuje oživit. Počítáme s tím, že stavbaři dokončí akci v září 2014,“ upřesnil náměstek hejtmana Petr Navrátil. Podle místostarosty města Karla Jakobce obchvat vyřeší dopravu v centru města a okolí na budoucích 20 až 30 let.

V současné době proběhlo předání staveniště a probíhají přípravné práce, aby mohla začít výstavba zahrnující výstavbu okružní křižovatky na silnici II/210, ul. Chebská, dále budování nového mostu přes řeku Ohři včetně přidružené lávky pro parovod. Tato část obchvatu končí novým napojením na silnici č. III/21029 Sokolov – Citice. „Stavební i autorský dozor, koordinátora BOZP a provádění stavby dle plánu, harmonogramu a projektové dokumentace bude zajišťovat Krajský správa a údržba silnic,“ uvedl ředitel organizace Zdeněk Pavlas.

Na první část obchvatu Sokolova navazuje jeho druhá část, na kterou bylo v polovině března 2012 vypsáno výběrové řízení. „Termín pro podání nabídek je květen tohoto roku, pokud výběrové řízení proběhne dle předpokladů, bude zhotovitel znám pravděpodobně během letošního léta, kdy by mohlo dojít i k začátku prací,“ konstatoval Bradáč. Tato část by mohla být dokončena do poloviny roku 2014 a zahrnuje kompletní výstavbu obchvatu Svatavy, tj. vybudování přeložky silnice II/181 včetně jejího napojení na silnici II/210 novou okružní křižovatkou na ulici Kraslická a napojením na již zrealizovaný severní obchvat Sokolov – Královské Poříčí.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 29.3.2012 0:00