Úvodní strana > Krajské listy > Kraj podepsal dohodu o spolupráci zaměstnavatelů a keramické školy

 Kraj podepsal dohodu o spolupráci zaměstnavatelů a keramické školy

Sektorova dohoda
Úzká spolupráce odborných škol se zaměstnavateli a zvýšení prestiže keramického průmyslu - to je smysl sektorové dohody, jejímž prostřednictvím se zaměstavatelé rozhodli řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce v oblasti keramiky. Sektorovou dohodu, kterou dnes podepsal hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, připravila Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů.

V Karlovarském kraji se dohoda týká Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, která například jako jediná v republice nabízí obor „Technologie silikátů“. „Školu samotnou i toto tradiční odvětví průmyslu v našem kraji budeme podporovat i nadále. Stát by měl ale vytvořit lepší legislativní podmínky k tomu, aby zaměstnavatelé mohli vstupovat do vzdělávacího procesu a měli možnost definovat své požadavky, podle nichž by se například změnily osnovy. Zaměstnavatelé musí mít legislativní oporu pro to, aby si mohli žáky vytipovat, spolupracovat s nimi i s rodiči a připravovat si je podle svých potřeb,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný během slavnostního podpisu dohody. „Je to jedna z prvních uzavřených sektorových dohod, k podpisu jsou připraveny další. Historicky poprvé se podařilo zaangažovat firmy, školy a státní správu. Půjde o otevřené dohody, vstupovat do nich mohou další zaměstnavatelé,“ vysvětlil generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška.

K jednotlivým bodům sektorové dohody se přihlásilo 20 firem z celé republiky. V Karlovarském kraji to je konkrétně Lias Vintířov, lehký stavební materiál , porcelánka G. Benedikt v Karlových Varech, společnost Sedlecký kaolin a LB MINERALS. „Firmy se spojí se školou, aby jí mohly pomoci například s náborem nových žáků pomocí propagačních letáků nebo Dnů otevřených dveří. Počítá se i s tím, že by žáci školy mohli v podnicích absolvovat výukové stáže či získat stipendia. Zaměstnavatelé by se mohli podílet i na obnově technického vybavení škol,“popsal jednatel společnosti LAUFEN CZ Miloslav Hambálek.

Dohoda by mohla přivést nové žáky i do Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Na této škole je výuka keramických oborů zajišťována nepřetržitě 140 let. „Na naší škole mohou žáci studovat dva obory – výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a technologie silikátů, který se v republice jinde nevyučuje. V posledních třech letech se ale pro nezájem uchazečů neotevřela ani jedna třída. Přitom podle analýzy trhu práce v rámci sektorové dohody by byla roční potřeba v naší zemi 112 absolventů. Z toho důvodu vítáme sektorovou dohodu. Naše škola momentálně spolupracuje se Sedleckým kaolinem, dlouhodobě pak s porcelánkami v Karlovarském kraji, ale i v Dubí, do všech těchto podniků se snažíme umístit naše učně. Bylo by přínosné, kdyby se zaměstnavatelé mohli podílet na revizi školních vzdělávacích programů,“zdůraznila ředitelka školy Markéta Šlechtová. Sektorová dohoda přitom podpoří i další dvě podobně zaměřená vzdělávací zařízení - Střední školu Horní Bříza v Plzeňském kraji a Střední uměleckoprůmyslovou školu v Bechyni v Jihočeském kraji.

Sektorovou dohodu podepsali hejtmani Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, ředitelé zmíněných klíčových škol, dále pak zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR, Národního ústavu pro vzdělávání, a zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 27.3.2012 0:00