Úvodní strana > Krajské listy > V Sokolově proběhne I. krajská konference prevence kriminality

 V Sokolově proběhne I. krajská konference prevence kriminality

Konference Prevence kriminality

Na 22. - 23. září chystá Karlovarský kraj v Sokolově I. krajskou konferenci prevence kriminality a rizikového chování. Cílem konference je nastínění možné spolupráce mezi subjekty v oblasti prevence kriminality, rizikového chování ve školách, ale i koordinace obecních, státních i nestátních preventivních aktivit.


"Tyto aktivity by měly vést k efektivnějším postupům proti projevům rizikového chování v našem regionu,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Akce proběhne pod záštitou hejtmana Josefa Novotného.

Během prvního dne bude účastníkům představena činnost subjektů působících v oblasti prevence kriminality Karlovarského kraje a seznámí se s organizacemi působícími v kraji, jejichž priority a cílové skupiny spadají do diskutované oblasti. Aktuální informace z oblasti prevence kriminality, možnosti spolupráce a příklady dobré praxe přednese také například ředitelka odboru prevence kriminality MV ČR Jitka Gjuričová nebo vedoucí oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby Radek Jiránek.

Druhý den bude věnován závěrům z již uskutečněné Školní dotazníkové studie o návykových látkách a dalších formách rizikového chování dětí, žáků a studentů Karlovarského kraje. Se svými příspěvky vystoupí například zástupci Sdružení SCAN a pedagogicko-psychologických poraden.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 25.8.2010 0:00