Úvodní strana > Krajské listy > Soutěžte s Ústředním pozemkovým úřadem

 Soutěžte s Ústředním pozemkovým úřadem

Soutez UPF
Ústřední pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy vyhlásil soutěž o nejlepší realizované společné zařízení roku 2009. Konkrétně jde například o nově vybudované polní cesty, vodní nádrže, zatravněné průlehy nebo vysazené prvky zeleně.

Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Jde také o to ocenit kvalitně odvedenou společnou práci pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů, a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Společná zařízení v soutěži jsou od roku 2009 hodnocena ve třech kategoriích: zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Veřejnost může hlasovat do 5. srpna na stránkách http://eagri.cz/public/app/soutez_nrsz/cz/hlasovani-verejnosti.html. Lidé mohou vyhrát poukázky na biopotraviny v hodnotě 1000, 2000 a 3000 korun. Vyhlášení výherce soutěže, stejně tak jako vítěze poukázek, proběhne 27. srpna 2010 na odborném semináři Spolku pro obnovu venkova při příležitosti výstavy Země Živitelka.

 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 29.7.2010 0:00