Úvodní strana > Krajské listy > Čeští a němečtí zdravotníci společně zdokonalují jazykové znalosti

 Čeští a němečtí zdravotníci společně zdokonalují jazykové znalosti

Výuka zdravotníků
Děje se tak díky projektu, do kterého se zapojila Karlovarská krajská nemocnice s německou nemocnicí v Annabergu. Projekt by měl usnadnit lékařům a sestrám na obou stranách hranice nejen vzájemnou komunikaci, ale i možnost dorozumět se s pacientem - cizincem.

Součástí projektu je výuka českého a německého jazyka, ale i nácvik situace, kdy čeští zdravotníci poskytují ošetření německému pacientovi a naopak.Akce je financována Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel3. „Je důležité, aby lékaři uměli komunikovat s pacienty obou zemí. Do dvou let by měli mít k dispozici zdravotníci v karlovarské nemocnici manuál obsahující soubor vět usnadňující kontakt s pacienty z Německa,“ uvedla manažerka projektu Markéta Gagro s tím, že stejně by tomu mělo být i na německé straně. „Na konci projektu má být spokojený pacient, který se bude moct ve své mateřštině dorozumět v nemocnicích na obou stranách příhraničí,“ doplnila Gagro.

Lékaři i sestry z karlovarské nemocnice nyní mohou čtyřikrát měsíčně navštěvovat kurz německého jazyka, který je orientován na slovní zásobu potřebnou pro práci ve zdravotnictví. Prozatím projekt probíhá pouze v karlovarské nemocnici, postupně by se však měl rozšířit i do nemocnic v Sokolově a Chebu. „Velice často dostávám dotazy od svých kolegů z Chebu a Sokolova, kdy budou mít možnost se do projektu zapojit. Mohu jim slíbit, že se na rozšíření projektu pracuje a rozhodně na ně nezapomínáme,“ uvedl lékařský ředitel Karlovarské krajské nemocnice Ilja Horník.

Kromě zdokonalování vzájemných jazykových znalostí již v současné době funguje i česko-německý projekt tématicky zaměřen na vlhké hojení hran. Následovat by měly rovněž další projekty, zaměřené na vzájemnou spolupráci se sousedním Německem.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 25.2.2010 0:00