Úvodní strana > Krajské listy > V Císařských lázních probíhají sanační práce

 V Císařských lázních probíhají sanační práce

Cisarske lazne
Po havárii, kdy došlo k poškození požárního hydrantu v budově karlovarských Císařských lázní a pravé křídlo cenné památky bylo vytopeno, probíhají nyní záchranné sanační a restaurátorské práce.

„Kraj okamžitě zahájil sanační práce a nahlásil událost pojišťovně,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Borka. V první řadě došlo k poškození štukových stropů, z nichž se odlomily části výzdoby. Sanuje se také 11 obrazů, které byly během havárie poničeny. Restaurátorské práce provádí akademický malíř a restaurátor Jan Živný.

Kraj zadal zpracování celkem 3 znaleckých posudků pro pojišťovnu. Škoda v současnosti ještě není vyčíslena, mělo by se tak stát do 14 dnů. „Věříme, že by škody mohly být uhrazeny v plné výši,“ dodal náměstek hejtmana s tím, že památkáři karlovarského magistrátu zpracovali soupis nejnutnějších kroků. Probíhá průzkum poškození konstrukcí a prvků jednotlivých místností a demontáž dřevěného obložení. Voda prosákla do jednoho z rohů Zanderova sálu, ale jeho prostory jinak zůstaly uchráněny „Když se zamyslíme nad tím, jak byly Císařské lázně doposud využívány, je tohle jen logický důsledek,“ dodal náměstek hejtmana s tím, že kraj dále intenzivně řeší možnosti financování celkové plánované obnovy památky prostřednictvím evropských peněz.

Od 1. ledna 2010 je budova snímána kamerovým systémem a denně kontrolována. V objektu byla také nainstalována nová požární čidla. „I přes tuto událost stále počítáme s tím, že by se od 1. dubna alespoň část budovy otevřela a zpřístupnila pro veřejnost. Měla by sloužit  jako galerijní prostor, který nabídne zájemcům pohled na minulost a budoucnost unikátní památky,“ dodal Borka. Kraj také jedná o tom, že by se v Zanderově sále Císařských lázní mohl na konci dubna konat ples evropské šlechty, jež se každoročně na jaře sjíždí do Karlových Varů.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 29.1.2010 0:00