Od 3. dubna 2010 do 1. dubna 2011 probíhá úplná uzavírka silnice I/6 v úseku od mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/209 (Nové Sedlo - Loket) po Transmotel za mostem z důvodu výstavby rychlostní silnice R6 Nové Sedlo - Sokolov.

" >
Úvodní strana > Krajské listy > Most přes Ohři na R6 je zcela uzavřen

 Most přes Ohři na R6 je zcela uzavřen

Most pres Ohri

Od 3. dubna 2010 do 1. dubna 2011 probíhá úplná uzavírka silnice I/6 v úseku od mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/209 (Nové Sedlo - Loket) po Transmotel za mostem z důvodu výstavby rychlostní silnice R6 Nové Sedlo - Sokolov.


Po dobu trvání uvedené úplné uzavírky je nařízena obousměrná objížďka ve směru Cheb - Karlovy Vary a Karlovy Vary - Cheb:

- po levé polovině (ve směru jízdy na Karlovy Vary) nově vybudované rychlostní silnice R6 v úseku Kamenný Dvůr – Tisová,

- po silnici III/2124 Černý Mlýn,

- po silnici III/21026 Tisová,

- po silnici III/21217 Citice,

- po silnici III/21029 Citice,

- po silnici II/181 Sokolov (Nádražní ul.),

- po silnici II/210 Sokolov (Kraslická ul.),

- po silnici II/181 (severní obchvat Sokolova),

- po silnici III/1811,

- po silnici II/209 k mimoúrovňové křižovatce silnic I/6 a II/209 (Nové Sedlo - Loket).

Objížďka - mapa

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 24.3.2010 0:00