Úvodní strana > Krajské listy > Konference o finanční gramotnosti a prevenci extremismu

 Konference o finanční gramotnosti a prevenci extremismu

Konference extremismus
V pátek 28. srpna proběhne v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje konference "Finanční gramotností proti sociálnímu vyloučení jako jednomu ze zdrojů extremismu" (Prevence kriminality a terorismu).

Konference je pořádána pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného a s podporou MV ČR. Úvodní referát přednese 1. náměstek ministra vnitra  Jiří Komorous na téma „Prevence extremismu jako nejúčinnější forma boje s extremismem“. O dopadech krize a sociálních důsledcích krize v naší zemi a Karlovarském kraji promluví náměstek hejtmana Miloslav Čermák, který je zároveň předsedou sociání komise Rady AKČR. O vývoji nezaměstnanosti v regionu bude přítomné informovat ředitel Úřadu práce v Karlových Varech Kamil Řezníček. Tématem kriminality na Karlovarsku se bude zabývat tisková mluvčí ředitelství Policie ČR v Karlových Varech Zdeňka Papežová. Chybět nebudou ani příspěvky zástupců MPSV ČR,  představitelů měst a obcí a odborníků, kteří se dané problematice věnují.

Cílem konference je ukázat možnost komplexního řešení dané problematiky a naznačení možností, jak na dané preventivní projekty získat potřebné finanční zdroje, ale především jak dosáhnout jejich dlouhodobé udržitelnosti a přínosu pro daný region, ve kterém budou realizovány. Konference je určena zástupcům krajských a obecních samospráv, odborným pracovníkům ve státní správě a  všem, kdo se ve své praxi setkávají  s problematikou prevence extremismu, sociálního vyloučení a předlužování občanů.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 25.8.2009 0:00