Úvodní strana > Krajské listy > Kraj se zapojí do grantového programu pro obce a neziskové organizace

 Kraj se zapojí do grantového programu pro obce a neziskové organizace

TK Plzen
I v letošním roce se Karlovarský kraj zapojí do programu podpory regionů, který připravily ČSOB a Poštovní spořitelna ve spolupráci s nadací VIA. Banky udělí v 7 krajích granty obcím, příspěvkovým a neziskovým organizacím na projekty týkající se zlepšování životního prostředí, společenského a kulturního života obcí, měst i regionů nebo zvýšení kvality sociálních služeb.

Maximální výše jednotlivého grantu je 70 tisíc korun, celkem bude v krajích rozděleno přes 3  miliony korun.

Žádosti o grant spolu s projekty musí žadatelé zaslat v době od 5. března 2009 do 14. dubna 2009. Na realizaci projektů budou mít obce a organizace maximálně 12 měsíců. Vybrané projekty, který bude grant poskytnut, tak budou muset být realizovány v době od 1. června 2009 do 31. května 2010.„Tuto pomoc zejména v oblasti sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené v našem kraji velmi vítáme, zvlášť v době klesající státní podpory pro tuto sféru,“uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

V loňském roce bylo 6 projektům z Karlovarského kraje rozděleno 500 tisíc, jeden z projektů, který realizovalo ostrovské občanské sdružení Macík, navíc získal speciální bonus na základě internetového hlasování veřejnosti ve výši 50 tisíc korun.

Seznam projektů, které získaly granty v roce 2008:

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá - Občanské sdružení Ostrovský Macík
Vlaštovko leť! - podpora Dobrovolnického centra K.Vary - Mateřské centrum K.Vary, o.s.
Cheb Open 2008 - mezinárodní turnaj vozíčkářů ve stolním tenise - Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu SKVZR Cheb
Významné zvelebení Denního centra Žirafa pro děti s těžkým kombinovaným postižením a pro děti s autismem - o.s. Nejste sami
Trénink rodičovských dovedností - jako podpora soc.znevýhodněných rodin - Útočiště o.p.s.
Devatero řemesel - Sdružení rodičů a přátel školy při Domu dětí a mládeže Bludiště v Chodově

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 28.2.2009 0:00