Úvodní strana > Krajské listy > Fotografická soutěž na téma „Ze života národnostních menšin“ podruhé

 Fotografická soutěž na téma „Ze života národnostních menšin“ podruhé

Výstava o národnostních menšinách
Výbor pro národnostní menšiny při krajském zastupitelstvu a Krajský úřad Karlovarského kraje vyhlašují druhý ročník fotografické soutěže „ Ze života národnostních menšin“, která probíhá od 1. dubna do 30. září 2009. Patronát nad touto akcí převzal náměstek hejtmana Miloslav Čermák .

Jedná se o otevřenou soutěž, do které může poslat  každý autor  maximálně tři svoje fotografie na  vyhlášené téma.  Požadovaná velikost jedné fotografie: na papíru  od  rozměru 13 x 18 cm do  21 x 30 cm  (A4). Elektronicky v rozmezí 1,0 až  1,5  MB, formát JPEG.  Fotografie mohou být počítačově upraveny. Každá fotografie by měla mít název.
Doručení fotografií na níže uvedené adresy s požadovanými údaji:  jméno a příjmení, titul, celá adresa bydliště ( ulice, číslo, město a PSČ ), telefon a e-mailová adresa  jsou považovány za přihlášení do soutěže. 

Soutěž probíhá od  1. dubna do 30. září 2009.  Fotografie  doručené po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny. Vyhodnocení bude  provedeno 24. listopadu  a  nejzajímavější snímky budou se jménem autora vystaveny v měsíci prosinci v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Setkání pořadatelů soutěže s autory vítězných snímků a předání cen proběhne na pozvání  v prostorách Krajského úřadu  Karlovarského kraje v měsíci prosinci 2009.

Autoři, kteří se umístí na prvních třech místech, budou oceněni diplomem a věcnou cenou. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje – Výbor pro národnostní menšiny, v  Krajských listech a v dalším regionálním tisku.
  
Fotografie s požadovanými údaji lze posílat na adresy:

Poštou:                Odbor sociálních věcí
                               Krajský úřad Karlovarského kraje
                               Závodní 353/88
                               360 21  Karlovy Vary
Na obálce bude uvedeno  v levé horním rohu   „Ze života menšin – II.ročník“  NEOTVÍRAT

Elektronicky : na adresu  zezivota@kr-karlovarsky.cz  (pozor, schránka bude aktivní od 1. dubna do 30. září 2009)
V průvodním textu bude uveden kontakt na odesílatele, všechny další požadované údaje a počet zasílaných snímků.
 
Za účast v soutěži není požadován žádný poplatek. Posláním fotografií souhlasí jejich autor s pravidly soutěže a s postoupením všech autorských práv na zaslané fotografie pořadatelům soutěže. Rozhodnutí posuzující komise je konečné. Pořadatelé si vyhrazují právo změny podmínek.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 27.2.2009 0:00