Úvodní strana > Krajské listy > Projekty zaměřené na cestovní ruch budou mít šanci na podzim

 Projekty zaměřené na cestovní ruch budou mít šanci na podzim

Mlynska kolonada

Na podzim letošního roku se bude z Regionálního operačního programu Severozápad rozdělovat téměř 770 milionů korun mezi projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. Výzva k jejich předkládání do ROP Severozápad v rámci oblasti podpory 4.1 - Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu  bude vyhlášena v září  2009.


Podporu z ROP Severozápad mohou získat projekty zaměřené například na výstavbu, obnovu, rozvoj a rekonstrukce  informačních center, turistických tras, naučných stezek, hippostezek nebo lyžařských tras a areálů. Dotace může být ale poskytnuta i žadatelům, kteří chtějí modernizovat či obnovit turisticky významné objekty jako jsou rozhledny, muzea, expozice, galerie nebo které se věnují modernizaci či  úpravě lázeňské infrastruktury včetně realizace bezbariérových přístupů a dalších úprav pro zdravotně postižené návštěvníky. Kromě toho je možné podpořit i projekty zaměřené na dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost a kvalitní přístup, tedy komunikace, parkoviště a chodníky.

„Informace o možnostech, které ROP Severozápad nabízí, najdou žadatelé na webových stránkách www.nuts2severozapad.cz. Před zahájením přípravy projektu se také určitě vyplatí záměr konzultovat přímo na pracovištích Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem či Karlových Varech,“ radí případným žadatelům člen Výboru Regionální rady a hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Žádat o finanční podporu pro takto zaměřené projekty mohou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené či založené krajem nebo obcí, organizační složky státu, zájmová sdružení právnických osob a podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií a u projektů s dopadem na obce nad 2000 obyvatel také nestátní neziskové organizace.

„V uplynulém roce byl v rámci oblasti podpory Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu podpořen například projekt podaný společností Léčebné Lázně Jáchymov a.s., který řeší přestavbu a dobudování Lázeňského centra Agricola. Tento projekt byl z regionálního operačního programu podpořen bezmála 27 miliony korun. Celkem bylo dosud v rámci oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu z ROP Severozápad rozděleno přes 1,1 miliardy korun,“ připomíná Josef Novotný.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 26.2.2009 0:00