Úvodní strana > Krajské listy > Ředitelé škol přijeli na konferenci o správné volbě oboru

 Ředitelé škol přijeli na konferenci o správné volbě oboru

Konference o povolani
Cílem akce bylo seznámit zástupce základních škol s projektem "Správná volba oboru - začátek dobré kariéry". Projekt je určen především žákům 7. a 8. tříd základních škol v kraji, ale také poradcům, kteří pracují s dětmi na výběru vhodného středoškolského oboru.

“Žáci 23 základních škol v regionu by měli být testováni za pomoci moderních testovacích metod a podle výsledků se pak mohou rozhodnout o směru dalšího vzdělávání,“ vysvětlil krajský radní Vratislav Emler. Celkem bude  do projektu zapojeno okolo 1800 žáků základních škol. V testech se postupně ověřuje, zda má žák zájem o budoucí profesi, jaká je jeho nejvhodnější profesní orientace, ale i všeobecný přehled. Nechybí test osobnosti a profesních předpokladů.  Projekt  může usnadit poradcům pro volbu povolání  získávání  informací k vlastní podpoře žáků při volbě středoškolského vzdělávání podle jejich motivace, schopností a požadavků trhu práce.

Konference o povoláníKonečné výstupy testů jsou konzultovány individuálně s každým žákem, ale informovat se mohou i rodiče. "Je na nás posílit schopnost dětí orientovat se v nabídce studia podle vlastního zaměření a osobních představ, naučit je přebírat zodpovědnost za vlastní rozhodování a vyrovnat se bez negativních důsledků s přechodem z jedné životní fáze do druhé,“doplnil krajský radní.

Projekt, jehož partnery jsou Regionální hospodářská komora Poohří Sokolov a Republikové centrum vzdělávání, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a ze státního rozpočtu. Ukončen by měl být v lednu 2011.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 24.2.2009 0:00