Úvodní strana > Krajské listy > Kraj chce zvýšit počty kvalifikovaných učitelů

 Kraj chce zvýšit počty kvalifikovaných učitelů

Studenti
Ve středních i základních školách Karlovarského kraje učí okolo 35 procent nekvalifikovaných učitelů. Nejlepší situace je v mateřských školách, kde je kvalifikovanost okolo 90 procent, základní a střední školy mají okolo 63 procent kvalifikovaných pedagogů.

„Ve středním školství jsme na tom nejhůře s učiteli praktického vyučování a odborného výcviku, kde je polovina pedagogů bez potřebné úrovně vzdělání,“ uvedl krajský radní Vratislav Emler. Podle jeho slov proto v porovnání s ostatními regiony patří Karlovarskému kraji v této oblasti poslední místo.

Kraj provedl mezi nekvalifikovanými učiteli průzkum zájmu o studium a zahájil intenzivní jednání s vysokými školami pedagogického směru, které by mohly nabídnout pomoc těmto pedagogům s doplněním kvalifikace. „Proběhlo jednání s vedením Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, která nám hodlá maximálně vyjít vstříc a přijmout potřebný počet studentů z našeho kraje,“ doplnil radní. Ten také s jednou z pražských lékařských fakult řešil možnost spolupráce na zřízení bakalářského studia v Střední zdravotnické škole Karlovy Vary.

Větší pozornost hodlá kraj věnovat provázanosti jednotlivých stupňů vzdělávání od předškolních zařízení po střední a vysoké školy. „Rádi bychom obnovili každoroční porady s řediteli základních škol, na nichž by se mohla řešit problematika přímých výdajů, změn školské legislativy nebo spolupráce s místními samosprávami,“ vysvětlil Emler. Školám i obcím je na vyžádání poskytována metodická a odborná pomoc krajského úřadu zejména v  otázkách vzdělávání, dále v oblasti pracovněprávní, v oblasti rejstříku škol a školských zařízení.

Za důležité považuje vedení kraje na základě přesných a ověřených údajů ze základních škol nastavit takovou nabídku oborů, po nichž je poptávka ze strany budoucích žáků středních škol, ale i zaměstnavatelů. Počítá se s tím, že by v mnohem širší míře probíhaly pravidelné náborové akce či dny otevřených dveří pro poslední ročníky základních škol. „Budeme se snažit motivovat střední školy a odborná učiliště k větší spolupráci s firmami a zaměstnavateli v regionu a ke společnému postupu při přípravě kvalifikovaných sil,“ uzavřel radní.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 28.1.2009 0:00