Úvodní strana > Krajské listy > Kraj i obce usilují o další evropské peníze

 Kraj i obce usilují o další evropské peníze

Cyklostezka
Celkem 43 žádostí o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad předložili žadatelé v rámci 4. výzvy, která skončila 22. ledna. Jedná se konkrétně o prioritní osy 1.2 -  Podpora revitalizace regenerace středních a malých měst a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Střední a malá města  zažádala o dotace na 38 projektů zaměřených na obnovu veřejných prostranství a zeleně nebo modernizace knihoven či vzdělávací infrastruktury. Z našeho kraje přišlo 15 žádostí. Celkem je v této oblasti připraveno pro žadatele z Karlovarského a Ústeckého kraje 242 milionů korun. Se svými projekty chtějí uspět například Františkovy Lázně, které plánují výstavbu multifunkčního hřiště, nebo Aš se záměrem postavit Dům česko – německého přátelství, revitalizovat střed města a zbudovat sportovní centrum.

Do oblasti podpory týkající se rozvoje dopravní obslužnosti bylo podáno 5 projektů, z toho 2 projekty Karlovarského kraje. Oba regiony budou mít k dispozici celkem 315 milionů korun. „Kraj žádal o peníze v této oblasti na projekt Cyklostezka Ohře, trasa z Chebu do Kynšperka a na výstavbu dopravního terminálu v Sokolově,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

V případě páteřní cyklostezky se jedná o 13 kilometrů dlouhý úsek z Chebu přes Chocovice a Nebanice směrem na Kynšperk. Jeho zbudování si vyžádá náklady v celkové výši 140 milionů korun. Druhým projektem je dopravní terminál Sokolov s náklady okolo 100 milionů korun. Stavba bude zahrnovat moderní autobusové nádraží, parkoviště pro 98 osobních vozidel, úpravy příjezdové a odjezdové komunikace a zeleně. Podle ředitele Úřadu Regionální rady Petra Vráblíka bude proces hodnocení projektů podaných v rámci 4. výzvy ukončen přibližně v květnu 2009.
Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 28.1.2009 0:00