Úvodní strana > Krajské listy > Navrhněte kandidáta na cenu Křesadlo 2008

 Navrhněte kandidáta na cenu Křesadlo 2008

Kresadlo
Znáte ve svém okolí člověka, který ve svém volném čase nezištně věnuje svůj čas a schopnosti veřejně prospěšné činnosti? Nominujte jej na cenu KŘESADLO 2008, „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“

Dobrovolnické centrum Vlaštovka vyzývá zvláště ty navrhovatele, jejichž kandidáti nebyli vybráni v předchozích ročnících udílení cen v Karlovarském kraji. Porotu, složenou se zástupců veřejné správy a sponzorů, čeká nelehký úkol:  vybrat ze všech došlých návrhů jen 6 dobrovolníků, kteří cenu KŘESADLO získají. Mezi návrhy jsou někdy velmi dojemné příběhy lidí, kteří pomáhají obětavě druhým.

Organizátoři letos například obdrželi nominaci mladé studentky, která připravila vlastní projekt „Návštěvy se zvířaty“ v domově důchodců a dalších domovech pro seniory. „Dobrovolnické práci se věnuje prakticky denně, pokud neprobíhají návštěvy, tak se věnuje přípravě zvířat. Této činnosti nedokázalo zabránit ani vážné onemocnění v roce 2007, naopak jí to umožnilo vžít se do situace handicapovaných lidí a této práci by se chtěla v dospělosti věnovat profesionálně“, píše její navrhovatel.

V minulých ročnících byli mezi nominovanými dobrovolní hasiči, sportovní trenéři, lidé pečující o břehy řeky Ohře, lidé navštěvující seniory a nemocné, vedoucí dětských oddílů, skauti, vedoucí turistických oddílů, i dobrovolníci, kteří se věnují bezdomovcům a lidem na okraji společnosti.

Pomozte nám zviditelnit dobrovolnictví a poděkovat těmto obětavým lidem! Nominační formuláře najdete na Krajském úřadě, v Krajské knihovně, v pobočkách Městských knihoven v Karlových Varech, Sokolově a Chebu, a také na http://www.materske-centrum.cz/  Organizátorem 3. ročníků udílení cen je Dobrovolnické centrum Vlaštovka, středisko Mateřského centra Karlovy Vary. Akce se koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje a primátora města Karlovy Vary. Hlavní organizátorem pro Českou republiku je HESTIA – Národní dobrovolnické centrum.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 26.1.2009 0:00