Úvodní strana > Krajské listy > Kraj připravuje pomoc zaměstnancům krachujících firem

 Kraj připravuje pomoc zaměstnancům krachujících firem

Krajske zastupitelstvo

Vedení kraje k tomuto účelu plánuje zřídit Fond pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje, do něhož hodlá vložit 2 miliony korun.


 

Z fondu se pak budou vyplácet  nejvíce postiženým zaměstnancům podniků bezúročné půjčky. „Rozhodli jsme se pomoci lidem ohroženým propouštěním nabídkou bezúročných půjček do výše 10 tisíc korun s dobou splatnosti 2 roky a možností odkladu první splátky na půl roku. Splátky se budou pohybovat v minimálních možných částkách,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný s tím, že jde o řešení aplikovatelné dlouhodobě i v případě, kdyby světová krize ekonomiky postihla plošně řadu dalších podniků v kraji. Zřízení fondu na svém zasedání 22. ledna schválilo krajské zastupitelstvo..„Jde o způsob, kdy se nám poskytnuté peníze vrátí zpět, tudíž nemůžeme být napadáni ze svévolného zacházení s veřejnými prostředky,“ doplnil hejtman.

Bezúročné půjčky by měly být určeny jen předem vytipovanému okruhu postižených lidí. „Odbor sociálních věcí vstoupí do jednání  s odbory dotčených firem a vytvoří seznam osob, jejichž životní existence je případným snížením platů či propouštěním v konkrétním podniku nejvíce ohrožena. Jde v první řadě například o matky samoživitelky nebo starší osamělé lidi,“ upřesnil náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Seznam lidí by ještě prověřili úředníci sociálních odborů, aby šlo skutečně o pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují. Krajský úřad navíc připraví pravidla poskytování půjček  a systém jejich vyplácení.

Tímto způsobem chce vedení kraje zamezit jednorázovému odčerpání peněz z krajského rozpočtu v první vlně nárůstu nezaměstnanosti, aby v budoucnu mohlo pomoci i dalším lidem a také splnit další cíle, mimo jiné refundaci poplatků ve zdravotnictví. „Jednali jsme i s ministerstvem financí o řešení problematiky nárůstu nezaměstnanosti a pomoci obyvatelstvu, protože s podobnými problémy jako my se potýkají také v Ústeckém a jiných krajích,“ uzavřel hejtman.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 22.1.2009 0:00