Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj hospodařil v roce 2002 s přebytkem

 Karlovarský kraj hospodařil v roce 2002 s přebytkem

83 milionů 240 tisíc Kč. Takový je výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2002. V dnešní době horentních rozpočtových schodků je to podle hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla výsledek spíše výjimečný.

Při sestavování rozpočtu na rok 2002 jsme byli velice obezřetní. K uvažovaným příjmům jsme postavili střídmé výdaje," vysvětluje přebytek v hospodaření hejtman.

Příjmy kraje za loňský rok činily 1 milardu 141 milionů korun, zatímco výdaje 1 miliardu 64 milionů. Jednou z příčin kladného hospodářského výsledku je podle Josefa Pavla skutečnost, že Krajský úřad Karlovarského kraje nenabíral plánovaný počet dalších zaměstnanců najednou, ale obezřetně a postupně podle toho, jak na kraje připadaly kompetence v jednotlivých oborech.

"Chtěli jsme se vyhnout deficitu, a to se nám také podařilo. Sestavit ztrátový rozpočet umí každý hlupák," doplňuje Josef Pavel.

Ušetřené peníze nechce kraj okamžitě použít na jiné akce.

"Prostředky rozdělíme do dvou fondů, do fondu budoucnosti a do fondu rezerv a rozvoje. Do Fondu budoucnosti kraj uložil 54,5 milionu Kč, které v budoucnu využijeme jako spoluúčast na projektech financovaných strukturálními fondy Evropské unie. Předpokládáme, že v letech 2004 až 2006 budeme na takové akce potřebovat 90 milionů korun," konkretizuje hejtman s tím, že do Fondu rezerv a rozvoje, který Karlovarský kraj založil pro případy nejrůznějších krizových situací, vloží zbývajících 28,62 milionu Kč.

Kraj rovněž hodlá do budoucna změnit poměr kapitálových a běžných výdajů.

"V rozpočtu roku 2002 běžné výdaje vysoce převyšovaly výdaje kapitálové. Tento poměr se ale do budoucna bude výrazně měnit," dodává hejtman Josef Pavel.

Kapitálové výdaje kraje tvořily v loňském roce pouze 69,67 milionu korun, běžné výdaje 994,8 milionu korun.

Podíl investic byl zatím velmi nízký, kraj jej plánuje rok co rok zvyšovat. 64 % příjmů kraj dostal v rámci státních dotací a 35 % ze sdílených daní. Zbylé procento tvořily téměř zanedbatelné zisky z pokut či z prodejů majetku kraje.

Za stránku zodpovídá:
Datum vydání: 5.6.2003 0:00