Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman Josef Pavel vyzývá ČEZ k preventivním opatřením

 Hejtman Josef Pavel vyzývá ČEZ k preventivním opatřením

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel
Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel poslal ve středu 4. ledna 2006 generálnímu řediteli spol. ČEZ Jiřímu Kudrnáčovi dopis, v němž vyzývá k přijetí účinných a především preventivních opatření k předcházení negativních dopadů kalamitních, mimořádných nebo krizových situací v oblasti zajištění dodávek elektrické energie pro Karlovarský kraj.

Hejtman mimo jiné připomíná zkušenosti z vichřice z 29.7. na 30.7.2005, jejíž důsledky v oblasti přerušení dodávek elektrické energie v kraji měly rozsáhlý a dlouhodobý charakter.

„Způsob vyřizování ohlášení poruch a rychlost řešení obnovy dodávky elektrické energie v krajích v současné době postižených sněhovou kalamitou mě vede k přesvědčení, že se stále opakují  některé nedostatky zjištěné při řešení důsledků vichřice z  29.7. na 30.7.2005 na území Karlovarského kraje. Jedním z nedostatků je například nedůsledné provádění údržby ochranných pásem elektrického vedení. V důsledku toho dochází k poškozování vedení padajícími stromy a následně k přerušení dodávek elektrické energie na  dobu i několika dnů. To má za následek vážná narušení základních funkcí území,“ uvádí v dopise hejtman Pavel.

Hejtman po dohodě s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje nabízí generálnímu řediteli ČEZ pomoc při zabezpečování případné obnovy dodávek elektrické energie na území našeho regionu.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 5.1.2006 0:00