Domů Karlovarský kraj Usnesení rady a zastupitelstva Usnesení z jednání výborů Zastupitelstva Karlovarského krajerok 2005

Usnesení z jednání výborů Zastupitelstva Karlovarského krajerok 2005

Rok
Typ usnesení Usnesení výboru

Finanční výbor


Kontrolní výbor


Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost


Výbor pro regionální rozvoj


Výbor pro zdravotnictví a sociální věci


Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Výbor pro národnostní menšiny

Za stránku zodpovídá Pavlína Perutíková
Datum aktualizace 22. 3. 2005 - 10:54