Domů Karlovarský kraj O kraji Strategie, koncepce a plány Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 – 2023 (dále "koncepce") je základním programovým dokumentem kraje pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. Tento dokument byl konzultován s odborníky v cestovním ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji, během pravidelného setkávání inovační platformy cestovního ruchu. Koncepce vytváří rámec pro budoucí veřejné a soukromé investice a směry rozvoje. Cílem koncepce je realizace konkrétních opatření, jejichž výsledkem bude naplnění nové vize kraje v oblasti cestovního ruchu a lázeňství.

Koncepce rozvoje byla schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 375/12/18.
 
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Vodičková
Datum aktualizace 26. 9. 2022 - 12:29