Domů Karlovarský kraj O kraji Strategie, koncepce a plány Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání

Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání