Domů Karlovarský kraj O kraji Rekonstrukce a modernizace Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“, příspěvková organizace

Rekonstrukce a modernizace Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“, příspěvková organizace

Typ projektu Investiční projekty
Oblast projektu Sociální oblast
Popis projektu:
 

V souladu s procesem humanizace sociální služby bude postupně realizována rekonstrukce a modernizace Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace o třech pavilonech A, B a C o různé výškové úrovni, které jsou propojeny spojovacími trakty AB a BC. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění poskytování sociální služby s kapacitou pro 84 klientů a k naplnění Materiálně - technického standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou dle Doporučeného postupu č. 2/2016 Ministerstva práce a sociálních věcí.

Cílem projektu je vytvořit bezpečné, bezbariérové a maximálně komfortní prostředí pro klienty i zaměstnance. Klientům sociální služby umožnit v co nejvyšší míře „independent living“, poskytnout jim nezbytné prostředky pro volbu a kontrolu nad svým životem, humanizovat předávanou péči s ohledem na individualitu a důstojnost každého klienta.

Předmětem humanizace sociální služby jsou stavební úpravy Domova, které povedou ke zkvalitnění uživatelského klimatu a životního prostředí klientů a ke zvýšení bezpečnosti a technické účinnosti technického provozu celého areálu. Dalším stupněm zkvalitnění ubytování klientů bude i změna struktury původně vícelůžkových pokojů, kdy priorita ubytování jednotlivých klientů se přenáší do ubytování v jednolůžkových pokojích a v malém počtu do dvoulůžkových pokojů pro manželské či jiné páry. Na každém pokoji klienta bude vestavěna bezbariérová flexibilní koupelna s toaletou. Mezi základní technické kroky pro stavební úpravy a modernizaci Domova bude patřit např. výměna nevyhovujících výplní otvorů, kompletní zateplení fasády, rekonstrukce veškerých již technicky nevyhovujících vertikálních komunikací, rozvodů studené vody, teplé užitkové vody, centrálního vytápění, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace atd.

Součástí projektu je také rekonstrukce a modernizace stávajícího stravovacího provozu, vybavení novými technologiemi a zavedení tabletového systému po Domově. Vybudovány budou související zpevněné manipulační plochy pro vjezd sanitních vozidel k příjmu klientů po hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Součástí výstavby je pořízení veškerého vybavení (nábytek a příslušenství, zdravotnické prostředky, orientační systém, technologické vybavení prádelny). Rekonstrukce Domova bude probíhat za plného provozu postupně po jednotlivých pavilonech.

 
Rekonstrukce a modernizace Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace je rozdělena na dvě etapy:
 
1.     etapa – rekonstrukce, modernizace a rozšíření pavilonu C a spojovacího traktu BC
2.     etapa – rekonstrukce, modernizace a rozšíření pavilonu A, B a spojovacího traktu AB
 
Plánované výdaje projektu: 
 
1.     část projektu: 210 000 000 Kč včetně DPH
2.     část projektu: 240 000 000 Kč včetně DPH
 
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 12/2025
Za stránku zodpovídá Zdeněk Chuchel
Datum aktualizace 8. 9. 2023 - 07:04