Domů Dotace PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor Odbor regionálního rozvoje
Kontaktní osoba Ing. Jana Irovská
Kontaktní telefon +420 354 222 559
Kontaktní e-mail jana.irovska@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM NA PODPORU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 516/12/22 ze dne 12. 12. 2022  
- administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 24. 1. 2023 (9.00 hodin)
- do 30. 1. 2023 (16.00 hodin) 
 
ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY
 
Žadatel připojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Žadatel připojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje všechny přílohy v elektronické podobě.
Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 

Důležité dokumenty:


Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 ​
Ing. Jana Irovská, 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

Ing. Eva Hrdinová, 354 222 602
eva.hrdinova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení územního plánování
Ing. Lukáš Švéda, 354 222 309
lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz

 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 19. 12. 2022


 


 

PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
Schválené dotace II. kola pro rok 2022
 
Zastupitelstvo schválilo dne 12. 9. 2022 návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" pro rok 2022 - II. kolo – usnesení č. ZK 360/09/22 a příloha č. 1 k bodu č. 59.
 
Vyhlášení II. kola pro rok 2022
 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021
 - vyhlášen (154,83 KB, PDF)odborem regionálního rozvoje dle Čl.VI., odst.6 dotačního programu
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje 

 
Na pořadí žádosti nezáleží!

 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 11. 7. 2022, 9:00 hodin
 - do 18. 7. 2022, 16:00 hodin  

 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel v Programu viz níže.
 
Důležité dokumenty:


Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary

Ing. Jana Irovská
+420 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

Ing. Eva Hrdinová
+420 354 222 602
eva.hrdinova@kr-karlovarsky.cz
 
vedoucí oddělení územního plánování
Ing. Lukáš Švéda
+420 354 222 309
lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e - mailem.
 
Zveřejněno 1. 6. 2022
 

 
 
Za stránku zodpovídá Jana Irovská
Datum aktualizace 23. 4. 2004 - 08:36