Domů Dotace NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Odbor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Okruh Školství
Kontaktní osoba Ing. Eva Cíchová
Kontaktní telefon +420 354 222 446
Kontaktní e-mail eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE:
 
Důležitá informace pro žadatele:
 
schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 57/02/23 ze dne 27. 2. 2023  
 
administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Na pořadí žádostí nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 11. 4. 2023 od 9.00 hod.
 - do 17. 4. 2023 od 16.00 hod.
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, avšak nejdříve 10 pracovních dnů předem. Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat. Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit včetně povinných příloh Karlovarskému kraji do 24. 4. 2023, 16:00 hodin na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže. 
 
Dokumenty:
 

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Eva Cíchová
+420 354 222 446
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 3. 3. 2023
 
Za stránku zodpovídá Ing. Eva Cíchová
Datum aktualizace 28. 6. 2023 - 09:50