Úvodní strana > Dotace > Odbor bezpečnosti a krizového řízení - schválené dotace Karlovarského kraje

 Odbor bezpečnosti a krizového řízení - schválené dotace Karlovarského kraje

Seznamy schválených dotací jsou publikovány vždy za aktuální rok:​​

 

  • PROGRAM na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

 

Poskytnutí 1. části dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 15. 6. 2020 usnesením č. ZK 64/06/20.

viz Prog_JSDH_schv_dot_1_cast_2020.pdfPřehled schválených dotací 2020 - Program JSDH - 1. část

 

Poskytnutí 2. části dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 14. 9. 2020 usnesením č. ZK 184/09/20.

viz Prog_JSDH_schv_dot_2_cast_2020.pdfPřehled schválených dotací 2020 - Program JSDH - 2. část

 

  • PROGRAM na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality

Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu aktivit v oblast prevence kriminality v roce 2020 schválila Rada Karlovarského kraje dne 9. 6. 2020 usnesením č. RK 602/06/20. Poskytnutí dotací obcím Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 15. 6. 2020 usnesením č. ZK 65/06/20.


viz Rozhodnutí o dotacích Prevence kriminality 2020.XLSXPřehled schválených dotací 2020 - Program prevence kriminality 

 

  • INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

 

viz  Indiv_dotace_schv_2020.pdfPřehled schválených dotací 2020 - individuální žádosti

Za stránku zodpovídá: Dana Hajnová
Datum poslední změny: 21.9.2020 9:43