Úvodní strana > Dotace > Odbor dopravy a silničního hospodářství - schválené dotace Karlovarského kraje

 Odbor dopravy a silničního hospodářství - schválené dotace Karlovarského kraje

Seznamy schválených dotací jsou publikovány vždy za aktuální rok:​​

Rada a Zastupitelstvo Karlovarského kraje svými usneseními (č. RK 440/04/19 ze dne 08.04.2019 a č. ZK 88/04/19 ze dne 25.04.2019) schválily rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

Zverejneni_web_dopravni_hriste_2019.XLSXPodpora obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2019

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje svým usnesením č. ZK 87/04/19 ze dne 25.04.2019 schválilo rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

Zverejneni_web_mistni_komunikace_2019.XLSXPodpora oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2019

 

Za stránku zodpovídá: Marek Koča
Datum poslední změny: 10.5.2019 8:14