Úvodní strana > Dotace > Odbor dopravy a silničního hospodářství - schválené dotace Karlovarského kraje

 Odbor dopravy a silničního hospodářství - schválené dotace Karlovarského kraje

Seznamy schválených dotací jsou publikovány vždy za aktuální rok:​​

Rada a Zastupitelstvo Karlovarského kraje svými usneseními (č. RK 837/08/20 ze dne 11.08.2020 a č. ZK 201/09/20 ze dne 14.9.2020) schválily rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

SUMARIZACE_doprava_2020_zver.xlsxPodpora obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2020

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje svým usnesením č. ZK 87/04/19 ze dne 25.04.2019 schválilo rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

Zverejneni_web_mistni_komunikace_2019.XLSXPodpora oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2019

 

Za stránku zodpovídá: Marek Koča
Datum poslední změny: 21.9.2020 9:57